Zbigniew Zbikowski

(ur. 1952) – prozaik, poeta, dziennikarz. Podobno przyszedł na świat z piąstką pod brodą, co znamionuje myśliciela. Mając dwanaście lat, kiedy zaczął podejmować własne próby literackie, wymyślił, że zostanie pisarzem. Doradcy rodziny uznali to za chorobę wieku dziecięcego, która wraz z dorastaniem i zainteresowaniem się naukami ścisłymi, sama przejdzie. Jednak nie przeszła, co więcej, dała powikłania. Jako student na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego pisywał regularnie do gazet i czasopism. Jako prozaik zadebiutował opowiadaniem zamieszczonym w “Młodym Opolu Literackim” (1977), dodatku miesięcznika “Opole”. Jako poeta objawił się w druku rok później, zwyciężając w jednym z turniejów jednego wiersza “Gazety Pomorskiej”. Początkowo pracował jako nauczyciel fizyki w liceum ogólnokształcącym, po trzech latach rzucił szkołę i został zawodowym dziennikarzem. Przez 30 lat pracował w różnych tytułach prasy krajowej i emigracyjnej, i na różnych stanowiskach, poczynając od korespondenta terenowego i reportera, na funkcji redaktora naczelnego kończąc. Ostatni redaktor naczelny zachodnioberlińskiego miesięcznika „Pogląd”, wydawanego przez emigracyjne Towarzystwo Solidarność. Później dziennikarz i redaktor w dzienniku „Życie”: edytor działu zagranicznego, szef działu reportażu, szef dodatku „Ludzie”, wiceszef dodatku weekendowego. W 2007 r. redaktor naczelny odrodzonego na krótko „Tygodnika Warszawskiego”. Także nauczyciel dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i redaktor książek w wydawnictwie Edipresse Polska.

Redagując cudze teksty literackie, wymyślał też własne. W 2011 roku skończył wreszcie jedną z kilku zaczętych w różnych okresach życia powieści i wydał ją pod tytułem Berlin Blue (2012, 2013, 2015). Druga powieść, Transprussia (2013, 2015), znalazła się w w 2015 r. w krajowym finale Europejskiej Nagrody Literackiej. W 2015 r. wydał powieść Berlin Indigo. Rok 2019 to rok premiery wielotomowej powieści zatytułowanej Willa Morena. Wydawanie 21-tomów w formie pocket-booków przewidziano do maja 2020 r.

Pisze także wiersze. Niektóre ukazały się drukiem w prasie literackiej, m.in. w kwartalniku Podgląd oraz w kwartalniku Tekstualia. Wiersz Vocatio z muzyką Pawła Pierzchały włączyła do swego repertuaru Ewa Wnukowa z Piwnicy Pod Baranami.

W 2017 r. zdobył jedną z trzech równorzędnych pierwszych nagród w konkursie literackim „100 słów o Warszawie”.

Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Członek Komisji Kwalifikacyjnej SPP.

Szczęśliwy, że w dojrzałym wieku doścignął chłopięce marzenie, pracuje usilnie nad następnymi powieściami.